Tag Archives: بک آپ گرفتن از بازی های استیم

آموزشاستیم

آموزش بکاپ گرفتن از بازی در استیم

استیم قابلیت بکاپ گیری و ریستور کردن دیتای بازی را برای کاربران خود فراهم کرده است این کاربرد برای این است که بتوانید بدون دانلود مجددا دیتای بازی و بدون کاهش حجم اینترنت ، فایل بازی را با اجرای بکاپ...